Yayınlar

Resim
 HER ŞEYİ ALLAH YARATTIYSA... ALLAH'I KİM YARATTI ? - 1  KÂİNATIN İSTEDİĞİ O YARATICI ALLAH'TIR!  “Allah'ı kim yarattı?” Bu soruyu soran; şayet Allah'a inanıyorsa, O'nun özelliklerini niçin merak etmiyor? yok eğer Allah'a inanmıyorsa, O'nun nasıl var olduğunu niçin merak ediyor? eğer merakını değil reddiyesini dile getiriyorsa, Allah'ın yerine neyi koyuyor? ve bu soruyu soran, acaba gerçekten, kâinatın nasıl var olduğunu merak ediyor mu? Aslında bu sorudan önce, Şu sorulara cevap bulmamız gerekiyor: Kâinat nasıl var oldu? Varlığın ve hayatın kaynağı ne? Bir Yaratıcı mı yarattı? Yaratıcı değilse ne? Hem yaratıcılık, hem de yaratılmışlık, bu iki vasıf bir varlıkta ve bir arada olabilir mi? Bir Yaratıcı'dan söz ediyorsak, O'nun aynı zamanda “yaratılmış” olması mümkün mü?  Şimdi adım adım, ilerleyelim. “Şayet bir Yaratıcı varsa, o halde O nasıl var oldu?” diye merak etmeden önce, kâinatın nasıl var olduğunu merak etmemiz, evvelâ o noktaya odaklanmamı
Resim
 TANRI TECAVÜZLERE NEDEN ENGEL OLMUYOR? BÖYLE İMTİHAN MI OLUR? KURBANIN SUÇU NE?  "Nitekim Rableri onların dualarını kabul ederek cevap verdi; İster erkek, ister kadın olsun, benim yolumda çaba gösterenlerden hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Çünkü, hepiniz birbirinizin soyundan gelirsiniz. Allah'ın yasaklarını bırakıp, O'nun istediği gibi bir hayat yaşamak için hicret edenlere, eğer bulundukları yer zulüm ve kötülük yurdu haline gelmişse orayı terkedenlere, zorla yurtlarından çıkarılıp başka diyarlara sürülenlere, benim yolumda eziyet çekenlere ve bu yolda savaşıp öldürülenlere gelince: Onların kötülüklerini mutlaka sileceğim ve onları Allah'tan bir mükafat olarak, içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira, mükafatların en güzeli Allah katında olandır." (Kur'an/Ali imrân:195)  Evvelâ, tecavüz sadece ırza tecavüz değildir. Başka tecavüzler de vardır. Meselâ hırsızlık mala tecavüzdür, korsan kopyalama yapmak telif hakkına, sıra çalmak o sıradaki
Resim
 İSLAM HAK DİN DEĞİLDİR! KUR'AN-I MUHAMMED YAZMIŞTIR! KUR'AN YALANDIR!  Kur'an acaba Allah kelâmı mı? İslâm acaba hak din mi? Bunları nerden bileceğiz?  Kur'an'ın Allah kelâmı ve İslâm'ın hak din oluşunun delilleri üzerine yazı:  Kur’an’ı hz. peygamber kendi elleriyle yazmış olsa idi:  - Niçin, “mekke’nin feth edileceğine ve mekke’ye korkusuzca ve güven içerisinde girileceğine" dair ayet indirip, feth edilememe ihtimaline karşı davasını riske atsın! (fetih suresi, 27; bkz. ibni kesir, 4/201) evet, Kur’an’ı -haşa- hz. peygamber (sav) kendi elleriyle yazmış olsa idi, böyle cesaretli ve riskli bir ifadeyi Kur’an’a koymaya çekinirdi. Çünkü; henüz savaşlar devam ederken, islam yeni yeni yayılırken düşman elinde bulunan mekke’nin feth edileceği, üstelik feth etmekle de kalmayıp oraya “güven ve korkusuzca” girileceğine dair ayrıntı bilgiyi dahi eklemek son derece riskli olurdu. “Ya feth edemezsek, ya da feth ettik ama oraya güvenle değil çetin savaşla girersek” di
Resim
 PEYGAMBER KENDİ GELİNİ İLE EVLENMİŞ! BU NASIL BİR DİN Kİ ÖRNEK ALINMASI GEREKEN PEYGAMBER KENDİ GELİNİ İLE EVLENİYOR!  MUHAMMED PEYGAMBERİN EVLATLIĞININ EŞİ İLE EVLİLİĞİ OLAYI:  Ahzap suresi 37. Ayet Hz. Zeynep ile Hz. Muhammedin evliliği: Ayet meali; "Bir zaman, Allah’ın kendisine lutufta bulunduğu, senin de lutufkâr davrandığın kişiye, "Eşinle evlilik bağını koru, Allah’tan kork" demiştin. Bunu derken Allah’ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun, kendisinden çekinme hususunda Allah’ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla beraber olduktan sonra müminlere, evlâtlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah’ın emri elbet yerine getirilecektir."  Ayet tefsir; Allah’ın ve Peygamberimizin ihsanlarına nail olan şahıs, Zeyd ibn Harise (r.a)’dır. Çocuk iken esir düşüp köle olarak satılan Zeyd’i Hz. Hatice (r.a) validemiz kölelikten almış,
Resim
İSLÂMDA KADINA ŞİDDET VAR! BU NASIL BİR DİN Kİ KADINLARI DÖVÜN EMRİ VERİLİYOR!  Bahsi geçen Nisa 34 konusunu elimden geldiğince anlaşılır ve kısa tutmaya çalışacağım. Ve kendi düşüncelerimi de katacağım. Şimdi benim anladığım üzere ayette 2 anlam var. Bunların 1.si darabe fiili olan uzaklaşmak 2.si dövmek anlamı. Ben bu ikisini de ayetler ve hadisler eşliğinde kendimce anlatacağım.  1. Anlatım: Darabe fiili: Kur'an da ilgili ayet meal olarak şöyledir; Nisa Suresi 34. Ayet “Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onlardan ayrılın/onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.”  Gördüğümüz üzere, ayette 3 yaptırımdan bahsedilmiştir:  1.  “fe izuhünne”(onlara öğüt verin).  2.  “vehcuruhünne”(onlardan ayrılın)  3.  “vedribuhünne”(onları dövün)  Şimdi son yaptırımda; “Onları çıkarın” ya da “ayrılın” ifadesini, çoğu çevirmenler “dövün” diye çev